Wil je ook inloggen? Laat ons een film voor je maken!
Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen doen.
Home

Disclaimer

Four Corners

Four Corners B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09130724.

Inhoud

De informatie die door Four Corners wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Four Corners kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Four Corners en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Four Corners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Four Corners zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Four Corners.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Four Corners omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Copyright

Er rust auteursrecht op alle teksten, foto’s en films die door Four Corners worden ontwikkeld. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Afnemer mag de informatie dus niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Four Corners B.V. Nederlands recht is van toepassing.

Toepasselijk recht


Fourcorners.nl en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief onze disclaimer en voorwaarden) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen


Four Corners behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van onze disclaimer en voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We raden je aan deze disclaimer en onze voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.